วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2558
สภานักเรียนนำเสนอข้อมูลให้กับคณะกรรมการ
การประเมิน

คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารการประเมิน

สภานักเรียนร้องเพลงโรงเรียนสุจริต

คณะกรรมการประเมินใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส